Podatki podjetja

datum vpisa subjekta v sodni register: 12.11.1991
matična številka: 5532850000
davčna številka: SI47857609
firma: OBERČ, Predelava umetnih mas in trgovina d.o.o.
skrajšana firma: OBERČ d.o.o.
sedež: ZAGORJE OB SAVI
poslovni naslov: CESTA ZMAGE 55, 1410 ZAGORJE OB SAVI
pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Tel.: (03) 566 83 99
Email: [email protected]